ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.พงศ์พัชร นิคมภักดี

ผู้กำกับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ

รอง ผู้กำกับการ

พ.ต.ท.ณัชพล ช้างแก้ว

รอง ผกก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ท.ชัยชา วังตีรี

รอง ผกก.7 บก.กฝ.

สารวัตร /ผบ.ร้อย

พ.ต.ท.อภิชาติ เปรี้ยวน้อย

สว.กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ท.หญิง ทรรศน์กมล จันทร์เทียม

สว.กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ต.หญิง แสงจันทร์ แก้วฉวี

สว.กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ต.หญิง ชนากานต์ เพ็ชรตีบ

สว.กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ท.จักรพรรณ เรืองฤทธิ์

ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ท.รามสูรย์ บุญช่วย

ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ท.วรพล บริบูรณ์

ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ต.วสันต์ เอกอุ่น

ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.

พ.ต.ต.กมล ผิวสวยคำ

ผบ.ร้อย กก.7 บก.กฝ.