31 มกราคม 2567

สมาคมแม่บ้านตำรวจ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กล่าวว่า ขอเชิญชวนบุตรหลานข้าราชการตำรวจร่วมกิจกรรมการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความสามารถพิเศษและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมถึงสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุตรข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตของชาติได้แสดงความสามารถพิเศษและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวด ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” จะได้ไปแสดงในงาน Side by Side ช้อป ชิม แชร์ จากใจเรา…ถึงมือคุณ จะจัดขึ้นที่ Emquatier ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 นี้
สมาคมแม่บ้านตำรวจ มีหลักเกณฑ์การประกวด “ร้อง เล่น เต้น รำ” ประจำปี 2567 ดังนี้
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด : บุตรข้าราชการตำรวจ โดยแบ่งช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง 5 -14 ปี
กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 15 – 22 ปี
หลักเกณฑ์การส่งผลงาน :
1. ส่งคลิปวิดีโอการแสดง ร้องเพลง หรือเล่นดนตรี หรือเต้น หรือรำ โดยมีความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น โดยส่งผลงานเข้าประกวด ในรูปแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ตามช่วงอายุที่กำหนด
– ระบุชื่อ – นามสกุลของบิดา-มารดา สังกัดของข้าราซการตำรวจ และหมายเลขโทรศัพท์
– รางวัลการประกวด : จำนวน 16 รางวัล ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว กลุ่มอายุระหว่าง 5 – 14 ปี
– รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่ม กลุ่มอายุระหว่าง 5 – 14 ปี
– รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว กลุ่มอายุระหว่าง 15 – 22 ปี
– รางวัลชนะเลิศประเภทกลุ่ม กลุ่มอายุระหว่าง 15 – 22 ปี
– รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกจากสมาคม ประเภทละ 3 รางวัล รวม 12 รางวัล
ทั้งนี้ ผลการตัดสินของสมาคมแม่บ้านตำรวจถือเป็นที่สุด
กำหนดการส่งผลงาน : ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ส่งผลงานในรูปแบบวิดีโอให้สมาคมแม่บ้านตำรวจ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนเวลา 16.30 น. เว็บไซต์ https://policewives.police.go.th/#สมาคมแม่บ้านตำรวจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *